Barcelona/Girona

CATALONIA / SPAIN

livebandsmusic@gmail.com

 www.livebandsmusic.com

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de “Protecció de Dades de Caràcter Personal”, us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de Live Bands Music, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: livebandsmusic@gmail.com